top of page
Image by Ali Kazal

Coaching og livsstil

Å stake ut ny kurs
forutsetter at du først
vet hvor i landskapet du er. 

Coaching

Løsninger finnes ofte i undringen

Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å hente ut det beste i deg og bringe deg fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål. Det er alltid dine verdier, mål, egenskaper og interesser som står i fokus, slik blir justeringen du gjør en naturlig del av din hverdag i løpet av prosessen. 
Coaching kan omhandle mange deler av livet, uansett hva vi endrer på i oss selv vil det gjensidig påvirke flere deler av livet. Derfor har coaching en helhetlig tilnærming og kan beveges seg innom mange emner. 

Gjennom coaching kan du: 

  •  oppnå et ønsket mål

  • utvikling deg selv og dine ressurser

  • bedre din kommunikasjon 

  • få bedre forståelse for egne tanker og følelser

  • lære strategier for å justere handlinger

Hvem passer coaching for? 
Coaching eller personlig veiledning passer for de aller fleste, det kan spesielt passe  deg som ønsker tid til å gjøre
din egen prosess i ditt eget tempo.  Kanskje har du en travel hverdag, der det er vanskelig å delta på et kurs med faste avtaler. Da er dette et fleksibelt alternativ som vil kunne tilpasses deg. Samtalene kan ha fokus på kosthold gjennom Trine Dahlmo-metoden eller coaching innen andre områder du ønsker hjelp med.

bottom of page